Beleidsplan, Financiën en statuten

Stichting Knaagdierencentrum Poelgeest
RSIN: 8544.87.232
KvK: 61784958
Oprichtingsdatum: 24 oktober 2014

IBAN: NL69 INGB 0006 8316 52

Bezoekadres:
Haarlemmertrekvaart 2
2361 PB Warmond
Telefoonnummer: 06-14182059
info@knaagdierencentrumpoelgeest.nl

Statutaire bestuurssamenstelling:
Mw. Lafeber

Doelstellingen:

1. Het opvangen en verzorgen van afgestane konijnen, cavia’s en andere knaagdieren.

2. De dieren voedsel, drinken en onderdak geven en indien nodig medische verzorging.

3. Om overpopulatie te voorkomen worden de mannelijke dieren alvorens ze geplaatst worden, gecastreerd door onze dierenarts.

4. Het zoeken van een nieuwe eigenaar en het samen plaatsen met een maatje (soortgenoot) voor het uit te plaatsen dier. De koppeling zal altijd bij ons dienen te worden verzorgd.

5. Het geven van voorlichting aan potentiële eigenaars om teleurstelling en impulsaankopen te voorkomen.

6. Het geven van persoonlijke aandacht aan de dieren om ze te socialiseren voordat ze herplaatst worden.

Beloningsbeleid:

Aan de bestuursleden en vrijwilligers wordt geen beloning toegekend.

Werving gelden:

1. De stichting zal donaties werven van particulieren en sponsoring van bedrijven.

2. Sponsoring in natura, bijvoorbeeld voedsel.

3. De stichting zal ook inkomsten werven door het organiseren van open dagen en aan het deelnemen aan braderieën.

Toekomstvisie en actuele beleidsplan:

Wij zijn bezig met bouwplannen en vergunningen om naast de boerderij een moderner pand te realiseren voor de dieren, met aparte afdelingen voor bijvoorbeeld quarantaine ruimtes, zodat ziektes zich niet verspreiden. Ook een verwarmde ruimte speciaal voor de dierenarts die zowel winters als zomers gebruikt kan worden i.v.m. opereren in een stabiele warme ruimte. Ook willen we graag een aparte ruimte voor de pensiondieren realiseren. We zijn ook bezig een samenwerkingsverband aan te gaan met knaagdierenopvangcentra in de omgeving en op deze manier één lijn te kunnen trekken qua voorwaarden, opvang en herplaatsing.

Vermogen:

Het bestuur verzorgt de boekhouding. Het vermogen wordt gevormd door donaties en sponsoring van particulieren en bedrijven, welke op een bankrekening van de stichting wordt geopend. Bij opheffing van de stichting wordt het overgebleven vermogen gedoneerd aan een andere op dat moment nader te bepalen dierenopvang/organisatie.

Toezicht:

De bestuursleden hebben toezicht op elkaars beleid en werkzaamheden. Bij het ontstaan van een verschil van mening zal er een stemming worden gehouden waarbij met een meerderheid van stemmen een beslissing wordt genomen.

Beheer:

Het vermogen van de stichting wordt gestald op een bankrekening bij de ING welke voor alle bestuursleden toegankelijk is.

Via onderstaande links vindt u ons jaarverslag en de financiële overzichten.
Statuten Knaagdierencentrum poelgeest
Financieel jaaroverzicht 2014
Jaarverslag 2015
Financieel jaaroverzicht 2015

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial